lunduniversity.lu.se

Product Development

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2019-05-03

Studenter – en outnyttjad resurs inom konstruktion och design med plast

Katarina Elner-Haglund, universitetslärare på Produktutveckling vid Designvetenskaper, LTH inleder Plastteknik Nordic

[...]

2019-04-18

Autentiska produkter värderas högst

Vad värderas högst på konsumentmarknaden i dag? Många menar att det som värderas högst är produkter och varumärken som

[...]

Contact

Per-Erik Andersson
Lecturer, Head of Division
per-erik.andersson@design.lth.se
+46 46 222 85 17 

Cilla Perlhagen
Course Administrator
cilla.perlhagen@design.lth.se
+46 46 222 45 86

 

Product Development,
Lund university

Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden
Visitors: Sölvegatan 26, 223 62 Lund