lunduniversity.lu.se

Product Development

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Autentiska produkter värderas högst

2019-04-18

Per Kristav, doktorand i Produktutveckling vid Designvetenskaper, LTH. Foto: Jessika Sellergren

Vad värderas högst på konsumentmarknaden i dag? Många menar att det som värderas högst är produkter och varumärken som upplevs som autentiska. Men vad menas egentligen med att en produkt är autentisk?

Per Kristav, doktorand i Produktutveckling vid Designvetenskaper, LTH, är en av forskarna bakom den nypublicerade artikeln ”A Multi-Dimensional Framework for the Development of Authentic Consumer Products” i ”Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets”. I artikeln problematiseras och förklaras vad som menas med att en produkt är autentisk genom litteraturstudier samt intervjuer med produktutvecklande ingenjörer, designers och marknadsförare ute i industrin. Forskningen bygger på en underliggande förklaringsmodell som redogör för på vilket sätt autenticitet måste förstås och behandlas för att kunna stödja produktutvecklande företag att ta fram produkter som har ett högt marknadsvärde.

Mer information om forskningen:
Per Kristav, per.kristav@design.lth.se, 046-222 85 15

”A Multi-Dimensional Framework for the Development of Authentic Consumer Products” i fulltext: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5708-journal-of-m/no_8/JMCBEM_2(8)2018_Kristav.pdf


Page Manager: